Консультативно-просвітницька робота

Консультативно-просвітницький напрямок роботи проводиться вчителем-логопедом з метою надання допомоги вчителям, вихователям, батькам з питань виявлення та усунення мовленнєвих недоліків у учнів та попередження вторинних порушень (помилки при читанні та  письмі), які найчастіше стають причиною неуспішності під час навчання дитини в школі.

                                              Консультативно-просвітницька робота це:

  • Взаємодія вчителя-логопеда з адміністрацією шкіл (ведення документації, складання звітів та ознайомлення адміністрації шкіл з результатами проведення обстеження учнів, визначення доцільних форм взаємодії з вчителями, батьками 
  • Співпраця вчителя-логопеда з педагогами (ознайомлення з методиками та методами стимуляції мовленнєвого розвитку та його корекції, анкетування, практикуми, ділові ігри, інформаційні куточки та повідомлення)
  • Просвітницька робота з батьками, формування у батьків передумов педагогічної рефлексії (залучення родини до активної співпраці, пропаганда логопедичних знань на консультативних прийомах, ведення зошитів, аналіз робочих зошитів учнів, ознайомлення з методами логопедичного впливу на відкритих заходах тощо, аналіз результативності проведення корекційної роботи, визначення динаміки розвитку дитини в цілому)