Критичні періоди для розвитку функції мовлення

Для нормального мовленнєвого розвитку дитині потрібне спілкування. Дорослий є джерелом отримання сигналів, що надходять із зовнішнього середовища. Мовленнєвий розвиток дитини затримується при несприятливих зовнішніх умовах: надмірно шумне оточення, відсутність емоційно позитивного оточення, психічних травмах (психотравмуючих ситуаціях в сім'ї). Мовлення розвивається на початковому етапі за допомогою наслідування, тому деякі мовленнєві порушення, такі як порушення темпу мовлення, дефекти звуковимови, заїкання треба розглядати як  наслідування членам сім'ї. Найчастіше мовленнєві порушення спостерігаються у хлопчиків. Цьому є у фахівців пояснення. У хлопчиків швидше розвивається права півкуля (зорово-просторова), а от у дівчат, навпаки, ліва (мовленнєва). Тому у дівчат спостерігаються більш ранні строки  розвитку мовлення.Отже, мовлення - явище соціальне. Якщо дитина не отримує достатнього мовленнєвого спілкування, власне мовлення буде відставати в розвитку. З питань затримки мовленнєвого розвитку треба звертатися до невропатолога, отоларинголога та логопеда у віці до 3 років

Критичні періоди:


1 період

 

1-2 рік життя, коли відбувається розвиток мовленнєвої зони Брока (французький лікар Поль Брока вказав на наявність в головному мозку поля, що відповідає за мовлення

2 період

 

3 роки, коли відбувається розвиток зв'язного мовлення. Ще слабкий розвиток нервової системи призводить до змін поведінки дитини. Якщо додаються інші несприятливі фактори, може виникнути затримка мовленнєвого розвитку, заїкання

3 період

 

6-7 років. Зростає навантаження на центральну нервову систему. Будь-які порушення мовленнєвої функції виявляються найбільш сильно, можуть додатися й інші (порушення письма).Батьки повинні знати

Вік дитини                            Можливі проблеми
до кінця 1  місяця При дискомфорті (наприклад, не бажає їсти) не кричить
до кінця 4  місяця Не посміхається, коли з ним розмовляють
до кінця 5  місяця Не вимовляє звуки, склади, не шукає поглядом предмет, на який вказує дорослий
до кінця 7  місяця Не старається привернути до себе увагу
до кінця 9  місяця  Не з'явилися слова, що складаються з однакових складів (ма-ма, дай-дай)
до кінця 10 місяця Малюк не використовує склади, звукосполучення, не відповідає рухами по ситуації
до кінця 12 місяця Не вимовляє осмислено жодного слова, не виконує простих вимог ("дай іграшку")
до кінця 15 місяця Не використовує осмислено слова "папа", "мама"
до кінця 19 місяця Не показує частини тіла, що називає дорослий
до кінця 29 місяця Не розуміє значення "великий-маленький"

Мовленнєва готовність дитини до школи

Критерії                                Показники

Фонетична

компетенція

  правильна вимова звуків
    розвинений фонематичний слух
    виразність мовлення

Лексична

компетенція

  розуміння семантичного наповнення слів   
    розвиток словника

Граматична

компетенція

  морфологічна правильність мовлення
    синтаксична будова мовлення
Діамонологічна компетенція   вміння будувати діалог з партнером
 

  наявність зв'язних висловлювань 

  репродуктивного характеру

    наявність зв'язних висловлювань творчого характеру
Комунікативна компетенція   ініціативність в спілкуванні
    знання мовленнєвого етикету